• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Relacja z dnia otwartego

 

          Dzień otwarty na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Mimo pochmurnej pogody w sobotę,  ścieżką edukacyjną po składowisku przemaszerowało stu gości. Jedna z grup wycieczkowych dotarła na Składowisko autobusem, który ZZO podstawił na os. Sobieskiego aby ułatwić wszystkim zainteresowanym drogę dojazdową na „Dni Otwarte”.

 Nasi Goście mieli okazję porównać jak wygląda kwatera zrekultywowana, eksploatowana oraz  kwatera przygotowana do składowania odpadów. Przewodnik wycieczek, Pan dyrektor Krzysztof Krauze opowiadał o różnych rodzajach odpadów na Składowisku m.in. o odpadach komunalnych, dzięki których rozkładowi ZZO czerpie biogaz, który następnie przetwarzany jest na energię elektryczną , o odpadach biodegradowalnych wykorzystywanych w procesie kompostowania do produkcji czarnej ziemi surowcach wtórnych, które można poddawać powtórnemu wykorzystaniu a także o odpadach wielkogabarytowych, które rozdrabniamy.

 Mieszkańcy Poznania zapoznali się z działalnością Gratowozu oraz Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, dowiedzieli się, że odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać do śmietnika. Pracownicy ZZO wymienili z Gośćmi swoimi doświadczenia i relacje związane z gospodarką odpadami.

Zaskakująca okazała się świadomość ekologiczna Mieszkańców, a zwłaszcza 4 letniego chłopca, który odpowiadał na wszystkie pytania związane z segregacją odpadów.

Najmłodsi odpowiadali na pytania związane  z ekologią, a w zamian dostawali gadżety ZZO, Starsi otrzymywali torby ekologiczne a na zakończeniu każdej wycieczki wszyscy byli zaproszeni na ciepłą grochówkę.

Dzień Otwarty na Składowisku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, po raz kolejny mogliśmy odpowiedzieć Mieszkańcom Poznania na pytania związane z gospodarką odpadami. Wszyscy zainteresowani będą mogli ponownie odwiedzić Składowisko i rozwiać wszystkie wątpliwości związane z gospodarką odpadami w przyszłym roku, na kolejnych DNIACH OTWARTYCH SKŁADOWISKA ODPADÓW.


Wersja do druku