• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Laboratorium „zielonej energii” na składowisku odpadów

 

             16 września 2009 roku na terenie składowiska odpadów Miasta Poznania  w Suchym Lesie zorganizowano uroczyste uruchomienie Laboratorium Energii Odnawialnej. Jest to obiekt edukacyjny, który służy promocji przedsięwzięć związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii wśród młodszej części społeczeństwa, a co najważniejsze stanowi doskonałe praktyczne uzupełnienie zajęć z fizyki oraz przedmiotów zawodowych szkół elektrycznych.

W dniu uruchomienia, Laboratorium odwiedzili przedstawiciele miasta Poznania, urzędów miast i gmin oraz urzędów. Zalety energii odnawialnej zebranym uzasadniał Z – ca Prezydenta Miasta Poznania Mirosław Kruszyński. Wśród gości znaleźli się także m.in. Jan Grabkowski - Starosta Poznański, Jolanta Ratajczak - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Bogusław Brzostowski – Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Andrzej Bobrowski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Bożena Przewoźna – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Zakład Zagospodarowania Odpadów zaprosił na otwarcie także uczniów szkół średnich wraz z gronem pedagogicznym. Uroczystego otwarcia dokonał z-ca Prezydenta Mirosław Kruszyński, Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów miasta Poznania Krzysztof Krauze.

            Laboratorium Energii Odnawialnej sfinansowane zostało ze środków pochodzących
z nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za zdobycie tytułu Laureata w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”. W skład Laboratorium wchodzą cztery urządzenia wytwarzające energię elektryczną z wiatru i słońca. Zamontowano dwa wiatraki, jeden o osi poziomej, drugi o osi pionowej oraz dwa ogniwa fotowoltaiczne o różnej budowie – polikrystaliczny
i monokrystaliczny. Urządzenia zaopatrzono w układy pomiaru i archiwizacji ilości wytwarzanej energii elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie analiz skuteczności funkcjonowania tych urządzeń pod względem zmienności warunków klimatycznych w województwie wielkopolskim.

            Uzupełnienie Laboratorium stanowi gablota przedstawiająca cztery doświadczenia
z lekcji fizyki: radiometr Crookesa, silniki prądu stałego, dysk Newtona oraz układ pomiaru napięcia z ogniwa fotowoltaicznego. Wyposażenie gabloty zasilane jest w energię elektryczną wytworzoną w Laboratorium, przy pomocy wiatraków i ogniw fotowoltaicznych. Siła wiatru
i słońca zaliczana jest do tzw. „odnawialnych źródeł energii”/

            Obiekt został uruchomiony jako uzupełnienie elektrociepłowni biogazowej zlokalizowanej na składowisku odpadów w Suchym Lesie. W roku 2008 unieszkodliwiono 4,7 mln metrów sześciennych biogazu, który tym sposobem nie trafił do środowiska przyrodniczego. Z biogazu wytworzona została energia elektryczna w ilości ok. 7 mln. KWh. Większość tej energii, bo aż 95% ZZO sprzedał do krajowej sieci energetycznej. Pozostały wytworzony prąd wykorzystywany był  na potrzeby ZZO. Jest to jedyna elektrownia biogazowa w Powiecie Poznańskim i największa w Wielkopolsce.


Wersja do druku