• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wizyta przedstawicieli miast i gmin woj. wielkopolskiego na Punkcie Gromadzenia Odpadów Problemowych i Składowisku Odpadów w Suchym Lesie.

 

Odpady problemowe wymagają specjalistycznego recyklingu, unieszkodliwiania lub utylizacji, nie mogą trafiać na składowisko odpadów komunalnych, dlatego Zakład Zagospodarowania Odpadów zadbał o to, żeby nie były one zagrożeniem dla środowiska. W grudniu 2004 roku uruchomiony został Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych na terenie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie przy ulicy Meteorytowej 1. Mieszkańcy miasta Poznania i Suchego Lasu mogą przywozić tam swoje odpady problemowe i niebezpieczne. Do punktu można przywozić nie tylko elektorśmieci, ale też odpady zielone np. gałęzie, trawę oraz odpady wielkogabarytowe (starą szafę, wersalkę itp.). Sprzęt RTV i AGD jest przyjmowany bezpłatnie, co gwarantuje polskie prawo.

21 lutego 2008 r. powstał Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 gdzie każdy mieszkaniec może oddać zalegające odpady problemowe. Poznański system gospodarki odpadami stał się wzorcowym na tle innych miast, dlatego przedstawiciele i specjaliści gmin i powiatów chcąc wypracować równie doskonały system odwiedzili poznańskie GRATOWISKO oraz składowisko w Suchym Lesie. Wizyta ok. 100 osobowej grupy specjalistów rozpoczęła się 29 czerwca na Gratowisku przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania oraz procesami zachodzącymi podczas gospodarki odpadami.

Następnym etapem wizyty było składowisko w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 gdzie zapoznali się z zintegrowanym systemem zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych na terenie miasta Poznania. Ponadto przedstawiono instalację gospodarowania i oczyszczania wód odciekowych, instalację pozyskiwania biogazu oraz wytwarzania z niego energii, obiekty edukacji proekologicznej, w tym: ściężkę edukacyjną z tablicami, laboratorium energii odnawialnej.

Wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów była elementem projektu realizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych pod nazwą "Gospodarka Odpadami w Praktyce"


Wersja do druku