• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony środowiska obchodzony jest od 1972. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardzo wysoki stopień degradacji środowiska, uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca będzie przypominał o ważności przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Już 5 czerwca w Poznaniu przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego odbędą się poznańskie obchody Dnia Ochrony Środowiska. Zakład Zagospodarowania Odpadów jako jeden z uczestników tych dni przygotował dla wszystkich odwiedzających gry, zabawy, pokaz Gratowozu oraz torby ekologiczne. Na naszym stoisku będzie można zasięgnąć porad u pracowników ZZO oraz usłyszeć od Felka Flaszki jak ważne jest środowisko naturalne.


Wersja do druku