• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Laboratorium energii odnawialnej

Odnawialne Źródła Energii odgrywają coraz większą rolę w gospodarce energetycznej Polski. Zasoby klasycznych źródeł energii (węgiel, gaz, ropa) w niedalekiej perspektywie czasowej wyczerpią się, a korzystanie z tych źródeł energii powoduje w większym lub mniejszym stopniu zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Miasto Poznań od wielu lat uczestniczy w rozwoju i propagowaniu odnawialnych źródeł energii. Na składowisku odpadów od 1996 roku funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania biogazu i wytwarzania energii. W ramach promocji przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii stworzono, na składowisku odpadów w Suchym Lesie ul. Meteorytowa 1, laboratorium energii odnawialnej, do korzystania, z którego Miasto Poznań – Zakład Zagospodarowania Odpadów zaprasza wszystkich uczniów i studentów.

Laboratorium wyposażone jest w:
- wiatraki o osi poziomej i pionowej,
- ogniwa fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne,
- urządzenia przedstawiające edukacyjne doświadczenia,
- instalację do unieszkodliwiania biogazu i wytwarzania energii.

Wszystkie grupy uczniów i studentów zainteresowanych zapraszamy w miesiącu czerwcu, do zapoznania się i wykorzystania ww. obiektów do prowadzenia zajęć edukacyjnych, na temat ochrony środowiska poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Zapisy poprzez adres e-mail: dominikan@odpady.poznan.pl lub telefonicznie z p. Dominiką Nowak 061 8119667.


Wersja do druku