• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy”.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy”.Pierwsze instalacje biogazowe zostały zbudowane na początku XX wieku. Po drugiej wojnie światowej zaczęły powstawać biogazownie rolnicze do fermentacji nawozu zwierzęcego. Najwięcej instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło z biogazu zbudowano w Niemczech. W Polsce możliwości budowy biogazowni są takie same, jednak w naszym kraju liczba funkcjonujących instalacji jest „symboliczna”. Sytuację tą ma zmienić opracowany przez Ministerstwo Gospodarki „Program rozwoju biogazowni rolniczych”, który zakłada, że do 2020 roku w każdej gminie ma funkcjonować jedna biogazownia. Jest to główny mechanizm wsparcia rozwoju energii z odnawialnych źródeł, który umożliwia zarówno utylizację odpadów rolniczych jak i komunalnych. Jednocześnie jest to jedna z dróg do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną m.in. kierunki rozwoju dla odnawialnych źródeł energii, doświadczenia eksploatacyjne przedstawicieli biogazowni z UE w tym Szwecji. Poruszony zostanie również temat uzyskania dofinansowania na budowę tego typu instalacji.
Źródłem energii z biogazu mogą być planowane biogazownie rolnicze oraz istniejące instalacje znajdujące na składowiskach. Przykładem zakładów zagospodarowania odpadów, które czerpią korzyści finansowe z pozyskania biogazu z biomasy jest m.in. Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania. Ich doświadczenia omówione zostaną m. in. podczas IV sesji poświęconej ekonomicznym aspektom wytwarzania energii z biogazu na składowiskach odpadów.
W drugim dniu konferencji odbędzie się wyjazd techniczny na składowisko odpadów komunalnych ZZO w Suchym Lesie, podczas którego zaprezentowana zostanie wzorcowa instalacja odzysku biogazu.
Do udziału w obradach zapraszamy przedstawicieli samorządów, zakładów gospodarki odpadami oraz producentów instalacji biogazowych
 
program szkolenia


Wersja do druku