• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wiosenne porządki 24 i 25 kwiecień 2009

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania zorganizował akcję proekologiczną „Wiosenne Porządki – Poznań 2009”, która odbędzie się pod hasłem „Dbaj o czystość i wizerunek Miasta”. Do udziału w akcji zaproszono młodzież
i kadrę pedagogiczną z poznańskich szkół, firmy wywozowe, działaczy ekologicznych oraz pracowników Urzędu Miasta. Zakład Zagospodarowania Odpadów zajął się dystrybucją worków foliowych i rękawic do zbiórki odpadów. W siedzibie ZZO można także odebrać scenariusze akcji oraz plakaty i zeszyty edukacyjne, promujące idee proekologiczne.
 Do sprzątania wyznaczono około 500 terenów leżących w granicach miasta Poznania. Sprzątnięte zostaną obszary lasów komunalnych, pobocza dróg, tereny zielone przyległe do szkół oraz tereny ogródków działkowych i osiedli mieszkaniowych W ramach akcji sprzątaniem objęte zostanie około 700 ha. W zbiórce odpadów uczestniczyć będzie około 25 tysięcy osób. 22 firmy wywozowe odbiorą zebrane nieodpłatnie odpady. 112 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich zdeklarowało się do wzięcia udziału w „Wiosennych Porządkach”. Zakład Zagospodarowania Odpadów udostępni 30 000 szt. worków foliowych i 30 000 szt. rękawic ochronnych do zbiórki odpadów.


Wersja do druku