• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Zbiórka baterii czyli ekologia z ZZO

Baterie i akumulatory małogabarytowe są używane przez Poznaniaków powszechnie i na co dzień. Należą do odpadów wytwarzanych głównie przez gospodarstwa domowe. Oprócz tego używane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie, służbie zdrowia, czy siłach zbrojnych i szkolnictwie. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, Zakład Zagospodarowania Odpadów we wrześniu 2004 roku podpisał umowę z Organizacją Odzysku REBA. Zakład zobowiązał się do zbiórki zużytych baterii małogabarytowych, stając się w ten sposób Operatorem systemu na terenie miasta Poznania reprezentującym Organizację.
 W porozumieniu z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania wyposażono poznańskie placówki oświatowe w specjalne pojemniki na zużyte baterie. Zbiórka baterii, zwraca uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę troski o środowisko przyrodnicze, przyczynia się do tworzenia nowych wzorców zachowań oraz kształtowania postaw, wartości i przekonań.
Ponadto pojemniki trafiły do obiektów użyteczności publicznej, do których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie przynieść zużyte baterie.

Również miejskie pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych zaopatrzone zostały w specjalne kieszenie na baterie. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie pozbywają się odpadów we właściwy sposób i korzystają z pojemników do selektywnej zbiórki.

Dzięki działaniom podjętym przez ZZO w 2008 roku, Poznaniacy zebrali aż 18 ton zużytych baterii, które nie trafiły na składowisko odpadów komunalnych, tylko zostały we właściwy sposób zutylizowane. Zmagania te przyczyniły się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców.


Wersja do druku