• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Poznańska kampania edukacyjno – informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu

Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania zorganizowały kampanię edukacyjno –informacyjną z użyciem billboardów oraz city light’ów na terenie miasta Poznania. Akcja zaplanowana została na 16 do 31 października 2008, współfinansowana została przez Wojewódzki  oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na terenie całego Poznania rozwieszono billboardy oraz city-light’y na przystankach autobusowych i tramwajowych, zachęcających mieszkańców miasta do właściwego postępowania z odpadami. Afisze z wizerunkiem „Brata Peta” namawiają do oddawania odpadów problemowych i niebezpiecznych do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych zwanego GRATOWISKIEM.

Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych przyjmuje następujące odpady problemowe: resztki farb i rozpuszczalników, zużyte olei silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki oraz stare meble, skoszoną trawę i liście, gruz z drobnych remontów, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (suszarki, żelazka, telefony, telewizory, komputery, radioodbiorniki, kalkulatory), przeterminowane leki, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo - kadmowe i inne.

Do końca trzeciego kwartału 2008 roku zebrano 125 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działalność GRATOWISKA jest praktyczną realizacją założeń Planu Gospodarki Odpadami Miasta Poznania. Punkty Gromadzenia Odpadów Problemowych istnieją w większości krajów europejskich, w tym w Poznaniu.

Kampania edukacyjno – informacyjna dot. prawidłowego postępowania z odpadami w mieście Poznaniu jest elementem wpisującym się w obchody Roku Klimatu obchodzonego w Poznaniu w 2008. Jest ona zgodna z założeniami celu pierwszego Misji Miasta Poznania, który mówi o poprawie środowiska przyrodniczego oraz polepszeniu warunków życia mieszkańców miasta.

 


Wersja do druku