• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

7 lat POGOTOWIA CZYSTOŚCI na terenie miasta Poznania

                          7 lat  POGOTOWIA CZYSTOŚCI na terenie miasta Poznania

 

POGOTOWIE CZYSTOŚCI zaczęło swoją działalność dnia 6 listopada 2001 pod hasłem „Czysty Poznań”. Zostało powołane w celu interwencyjnego utrzymania czystości na terenie miasta, poprzez usuwanie skutków kolizji drogowych, martwych zwierząt. Pogotowie funkcjonuje całą dobę i obejmuje swym działaniem teren całego miasta Poznania - pas drogowy. Już w 2002 roku POGOTOWIE CZYSTOŚCI interweniowało 3 238 razy, a 2003 roku aż 5 155.


 

POGOTOWIE CZYSTOŚCI w trakcie realizacji zgłoszenia

 

Mieszkańcy miasta Poznania mogą zgłaszać uwagi o w/w zanieczyszczeniach lub wypadkach  poprzez dyżurny telefon Straży Miejskiej 986.

W roku 2007 POGOTOWIE CZYSTOŚCI przyjęło do realizacji 4 535 zgłoszeń, od Straży Miejskiej oraz od Wydziału Ruchu Drogowego Policji, z terenu miasta Poznania. Uprzątnięto skutki 739 kolizji drogowych, zebrano 1 417 szt. martwych zwierząt oraz wykonano 2 346 prac porządkowych. Z pozostałych zgłoszeń zorganizowano sprzątanie terenów o powierzchni 248,4 tys. m2 , z których zebrano 88,70 Mg odpadów. Do końca września 2008 roku w związku z działalnością POGOTOWIA CZYSTOŚCI pracownicy zrealizowali razem 3 0 84 zgłoszeń. Zlikwidowano konsekwencje 396 kolizji drogowych, z obszaru miasta, uprzątnięto 52,7 Mg odpadów oraz 1 074 szt. martwych zwierząt. Łącznie akcja pogotowia do końca września objęła 132,5 tys. m2. Pogotowie Czystości w roku 2007 przejechało ok. 64 tys. km, natomiast do końca września 2008 - 37 tys. km.

Od 20 października po terenie miasta zaczął jeździć drugi samochód POGOTOWIA CZYSTOŚCI, który poprzez reklamy z wizerunkiem „Felka Flaszki” i jego „Brata Peta”, zachęca mieszkańców Poznania do oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na GRATOWISKO oraz do GRARTOWOZU. Jest to element prowadzonej systematycznie akcji edukacyjnej, która ma zwiększać świadomość ekologiczną mieszkańców Poznania. Prowadzi  to do poprawy stanu czystości miasta co jest bardzo ważne na co dzień a  w związku ze zbliżającą się konferencją klimatyczną ONZ w grudniu tego roku i wizytą wielu gości z zagranicy tym bardziej istotne dla pozytywnego obrazu gospodarnej stolicy Wielkopolski.


Wersja do druku