• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprzątanie Świata

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Dni poprzedzające akcję sprzątania to dla ZZO okres dystrybucji worków, rękawic i  plakatów. Do poznańskich szkół trafiło blisko 35 000 rękawic oraz ok. 15 000 worków foliowych. Dla każdej ze szkół ZZO przygotowało plany lekcji dla uczniów.

 


Wersja do druku