• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Relacja z uroczystości otwarcia agregatów prądotwórczych

Uruchomienie nowych agregatów prądotwórczych
na składowisku odpadów w Suchym Lesie.

Dnia 19 sierpnia odbyło się uroczyste uruchomienie dwóch nowych agregatów, zasilanych biogazem składowiskowym. Zakup agregatów był kolejnym etapem rozbudowy instalacji pozyskiwania biogazu i wytwarzania energii. Moc zainstalowana elektrociepłowni biogazowej wynosi obecnie 1,2 MWe, co umożliwia jednoczesne zapalenie 12 000 żarówek o mocy 100 W.

Instalacja pozyskiwania biogazu i produkcji energii rozpoczęła działalność w 1996 roku, była to jedna z pierwszych tego rodzaju instalacji w Polsce. Wyposażona była w dwa generatory o łącznej mocy 0,4 MWe. W latach 2002-2007 przeprowadzono modernizację i rozbudowę elektrowni, poprzez m.in. wykonanie nowych ujęć biogazu, zakupiono kolejne dwa agregaty o mocy 0,2 MWe i 0,5 MWe, stację ssawo-dmuchawy, pochodnię do spalania biogazu. Wykonano również instalację odzysku energii cieplnej z generatorów, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza socjalno-techniczno-biurowego.

            Przebieg produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz parametry biogazu, całodobowo monitorowane i rejestrowane są komputerowo. Unieszkodliwianie biogazu jest procesem proekologicznym dzięki konwersji CH4 do CO2, ponadto zmniejsza emisję nieprzyjemnych zapachów do powietrza, eliminuje zagrożenia wybuchu metanu oraz zatrucia ludzi i zwierząt. Oprócz korzyści dla środowiska naturalnego instalacja stanowi dodatkowy dochód dla zakładu ze sprzedaży energii elektrycznej. Warto podkreślić, że wytwarzana energia elektryczna zaliczana jest do energii wytwarzanej w odnawialnym źródle.


Wersja do druku