• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Konferencja ZZO

W dniach 3-4 czerwca w Poznaniu odbyła się dwudniowa konferencja szkoleniowaOchrona środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami w Polsce”. Organizatorem konferencji podporządkowanej hasłu „Poznań 2008 Rok Klimatu i Środowiska” był Zakład Zagospodarowania Odpadów. Patronat honorowy objął Związek Miast Polskich. Wśród uczestników z ponad 20 miast Polski mieliśmy zaszczyt gościć m. in. przedstawicieli Warszawy, Bydgoszczy, Olsztyna, Gdańska, Gdyni,  Łodzi, Opola, Wrocławia oraz Ostrowa Wlkp. Całość konferencji uświetnili swoja wizytą goście honorowi Pan Tomasz Potkański z-ca dyr. Biura  Związku Miast Polskich i Pani Barbara Mandziak z Biura Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy. Konferencja zorganizowana w ramach obchodów Roku Klimatu i Środowiska miała na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z gospodarką odpadami, porównanie stanu gospodarki odpadami w polskich miastach, a także wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania odpadami pomiędzy uczestniczącymi miastami.

W pierwszym dniu konferencji cykl wykładów otworzył Pan Józef Rapior z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania wygłaszając referat na temat zasad regulujących gospodarkę odpadami w Poznaniu. Następnie wystąpiła Pani Barbara Mandziak z Biura Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy opowiadając jak rozwiązano problem gospodarki odpadami w stolicy Polski. W pierwszym dniu można było usłyszeć także wystąpienia na temat linii go segregacji odpadów, spalarni odpadów, a także możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami. Cykl wykładów zakończył się wizytą uczestników konferencji na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wyjazdem terenowym do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych „Gratowisko” na poznańskim Dębcu. Uczestnicy mieli okazję po raz pierwszy zapoznać się z działalnością powstałego kilka miesięcy wcześniej „Gratowiska”.

Po powrocie do miejsca odbywania się szkolenia odbyły się wykłady między innymi gospodarza konferencji czyli ZZO. Pan Norbert Kurczyna opowiadał o doświadczeniach związanych z odgazowaniem składowisk. Następnie swoje referaty wygłosili przedstawiciele Łodzi oraz Gdyni na temat odpadów ulegających biodegradacji i ich kompostowaniu, a także na temat odpadów niebezpiecznych. Kolejnym ciekawym tematem zainteresował uczestników Pan Romann Głowacki wygłaszając referat na temat możliwości i sposobów zagospodarowania drewnianych odpadów wielkogabarytowych.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem, dyskusją a następnie wspólnym obiadem.


Wersja do druku