• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Konferencja „Ochrona Środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami”

W grudniu 2008 roku Miasto Poznań będzie gospodarzem Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, dlatego też sprawy związane z ochroną klimatu i środowiska traktowane są w Poznaniu ze szczególną troską, a Rok 2008 ogłoszony został jako Rok Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym konferencjaOchrona środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami w Polsce podporządkowana będzie hasłu „Poznań 2008 Rok Klimatu i Środowiska” .

W ramach konferencji zostanie przedstawiona tematyka:

  • Zasady regulujące gospodarkę odpadami
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez elektrownię biogazową
  • Wymiana doświadczeń na temat gospodarki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych odpadów drewnianych oraz odpadów ulegających biodegradacji
  • Wymiana doświadczeń w zakresie linii do segregacji odpadów oraz spalarni odpadów
  • Wizyta na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

 

Zaproszenie


Wersja do druku