• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Pierwszy miesiąc GRAOWISKA

Gratowisko otwarto 21 lutego br. Jest to pierwszy taki punkt w Poznaniu. Punkt zlokalizowany jest na ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284. Na Gratowisku przyjmowane są odpady tylko od mieszkańców Poznania. Można oddać takie odpady jak:

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np. telewizory, komputery, monitory komputerowe, lodówki, pralki, mikrofalówki, radioodbiorniki, telefony, suszarki, żelazka, kalkulatory, przeterminowane leki, świetlówki i żarówki energooszczędne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,  zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, zaolejone szmaty, baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo – kadmowe i inne, stare meble, dywany i wykładziny dywanowe, liście i skoszoną trawę oraz gruz z remontów. Odpady zielone oraz gruz przyjmowane są w ilości do 1m3.

O pozytywnym przyjęciu takiego punktu świadczy duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta. W ciągu pierwszego miesiąca działalności swoje odpady przekazało na Gratowisko ponad 800 osób a tysięczny klient odwiedził nas 31.03.2008.W ciągu tego czasu  zebrano 1,12 t zuzytych opon, 15 t gruzu, 240 kg zużytych olejów,  49 kg świetlówek, 2,9 t farb, 450 kg baterii i akumulatorów, 33 kg chemikaliów, 500 kg odpadów ulegających biodegradacji oraz 16,86 t zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o tym punkcie trafiły w postaci estetycznej ulotki zawieszanej na klamkę do 28.000 posesji  jednorodzinnych naszego miasta oraz jako insert do gazety w ilości ok.80.000szt.  Informuje o nim także reklama na poznańskich tramwajach a także strona internetowa miasta www.poznan.pl/srodowisko  a także strona zakładu (ZZO)  www.odpady.poznan.pl Chcąc dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców ściśle współpracujemy  z mediami telewizja, radio, prasa, które informują naszych mieszkańców. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom ZZO wydłużyło dni otwarcia od poniedziałku do piątku w godz.8.00-17.00 oraz w sobotę 8.00-16.00

Na Gratowisku  odpady oddają nie tylko mieszkańcy dzielnicy Wilda, na której znajduje się punkt, lecz także osoby mieszkające na terenie innych dzielnic np. z najdalej położonych północnych i wschodnich rejonów Poznania. Wiele osób zainteresowanych jest tym , aby takie punkty powstały również w innych rejonach miasta.


Wersja do druku