• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Akcja zima- Kalendarze 2008r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w celu podnoszenia świadomości ekologicznej naszych najmłodszych mieszkańców zakończył akcję dystrybucji kalendarzy na 2008r. do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów w Poznaniu. W akcji zima Brat Pet uczy jak należy postępować z przeterminowanymi lekami- ich miejsce jest w specjalnych pojemnikach który każdy z nas może znaleźć w każdej aptece na terenie Miasta Poznania. Do pojemników każdy mieszkaniec może przynieść nieodpłatnie zalegające przeterminowane leki. Kalendarz nawiązuje również do znanych już akcji prowadzonych przez ZZO takich jak selektywna zbiórka odpadów czy znanemu już wszystkim mieszkańcom Gratowozu. Rozdysponowane w ten sposób kalendarze są kontynuacja ekologicznych  działań edukacyjnych organizowanych od wielu lat przez ZZO mające na celu poprawienie stanu środowiska naturalnego.

 


Wersja do druku