• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Konferencja „GOSPODARKA ODPADAMI W MIASTACH WOJEWÓDZKICH”

Ogólnopolska Konferencja "Gospodarka odpadami w miastach wojewódzkich" Poznań, 23-24 sierpnia 2007 roku

W dniach 23-24 sierpnia 2007 roku w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona "Gospodarce odpadami w miastach wojewódzkich". Konferencja została zorganizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów, przy współudziale Krajowej Izby Gospodarki Odpadami z Warszawy i odbywała się na terenie Składowiska Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie.

 

 

Konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele firm i zakładów z całej Polski m.in. Szczecina, Łodzi, Gdyni, Tych, Koszalina, Kalisza, Radomia, Katowic miała charakter dyskusji, a tematyka jej obejmowała:

*             funkcjonowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów.

*             funkcjonowanie Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych.

*             zarządzanie składowiskiem i elektrownią biogazową.

         plany gospodarki odpadami dla województwa Wielkopolskiego

         aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska

 

Organizacja konferencji miała na celu porównanie stanu gospodarki odpadami w miastach wojewódzkich oraz wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, zarządzania składowiskami odpadów, a także elektrownią biogazową.

Konferencję uroczyście otworzył, w imieniu prezydenta miasta Poznania, Mirosława Kruszyńskiego zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Henryk Spychalski.

 Po uroczystym otwarciu działalność swoich firm prezentowały: Spółka LECH - Białystok, EKO DOLINA - Gdynia, MPGM - Zielona Góra, MPGO - Szczecin, Sutco Polska - Katowice.

Swoją prezentację miał również gospodarz konferencji Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się zwiedzaniem składowiska odpadów w Suchym Lesie oraz uroczystą kolacją w hotelowej restauracji w Suchym Lesie, gdzie uczestnicy mogli wymieniać doświadczenia indywidualnie pomiędzy sobą.

Drugi dzień konferencji poświęcony był natomiast wymaganiom prawnym w stosunku do Zakładów Zagospodarowania Odpadów, które to prezentowali przedstawiciele urzędów z terenu Wielkopolski.

W gronie gości wymienić należy: Jolantę Ratajczak - Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, Grażynę Smolibowską-Hruszkę - Z-cę Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Arkadiusza Błochowiaka - Dyrektora Departamentu ŚrodowiskaWielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego , Krzysztofa Generalczyka - Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Grzegorza Wojterę - Wójta Gminy Suchy Las oraz Annę Karlik reprezentującą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Konferencja zakończyła się wycieczką, do sąsiadującego ze Składowiskiem Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie, Rezerwatu „Meteoryt Morasko” oraz rozdaniem certyfikatów uczestnictwa w Seminarium.

 

 


Wersja do druku