• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych- ulotka informacyjna

W ramach akcji ekologicznej Zakład Zagospodarowania Odpadów wydał ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych. Dzięki ulotkom mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania MPGOP oraz rodzajami odpadów jakie można do niego dostarczać.
Ponadto ulotka zawiera szczegółowy harmonogram określający daty i miejsca postoju MPGOP.

Dzięki realizacji zadania mniej odpadów niebezpiecznych trafi na składowiska, co w znaczący sposób wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania składowisk na środowisko. Ponadto obowiązek  redukcji ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych wynika wprost z przepisów prawa oraz z przyjętego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poznania.

 

 


Wersja do druku