• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wycieczki Studyjne na Składowisku w Suchym Lesie

        Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI wieku troska o środowisko jest rzeczą niezbędną dla przetrwania ludzkości. Nie można niedoceniać roli edukacji ekologicznej w prawidłowym wychowaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody i zwiększeniu świadomości ekologicznej.
       W grudniu 2003 r. na terenie składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie powstała ścieżka edukacyjna. Głównym celem ścieżki edukacyjnej jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania i promowanie postaw i zachowań proekologicznych. Organizacja wycieczek studyjnych na ścieżce edukacyjnej ma na celu także przybliżenie zasad funkcjonowania składowiska miejskiego oraz zapoznanie dzieci, młodzieży, studentów oraz mieszkańców Poznania z działaniami podejmowanymi na terenie miasta Poznania przez Zakład Zagospodarowania Odpadów, a także ze sposobami gospodarowania odpadami oraz sposobami zapobiegania ich powstawaniu.
          W okresie od 1 stycznia do 31 marca, czyli w pierwszym kwartale 2007 roku, składowisko odpadów m. Poznania  w Suchym Lesie zorganizowało wycieczki studyjne dla ponad dwudziestu grup zorganizowanych. Podczas wizyt na składowisku, oprócz zwiedzania obiektów, dla chętnych grup, w salce edukacyjnej prowadzona była projekcja dwóch części animowanych filmów edukacyjnych o Felku Flaszce. Dla przedszkolaków i dzieci z najniższych klas szkół podstawowych, po zakończeniu wizyty prowadzone były konkursy z nagrodami ze zdobytej wiedzy podczas wycieczki. Nagrodami dla dzieci były lniane torby wypełnione gadżetami z Felkiem oraz edukacyjnymi ulotkami i książeczkami kolorowankami zachęcającymi dzieci do segregowania odpadów.

          Wśród odwiedzających w tym okresie znalazły się grupy studentów z uczelni wyższych nie tylko poznańskich (Akademia Rolnicza – 4 grupy, Uniwersytet im. A. Mickiewicza – 2 grupy), ale także z innych miast (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Warszawska Instytut Systemów Inżynierii Środowiska), którzy byli w trakcie opracowywania prac dyplomowych lub semestralnych na tematy związane z gospodarką odpadami, ze składowiskami odpadów i ich odgazowaniem, a także grupy studentów odwiedzających składowisko w ramach zajęć terenowych z zakresu ochrony środowiska.

         W styczniu, na składowisku, ZZO gościł przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz ze stażystami z Regionu Hanower. Wizyta niemieckich urzędników w stolicy Wielkopolski odbyła się w ramach programu Leonardo da Vinci. Urzędnicy zainteresowani byli tematyką związaną z gospodarką odpadami oprowadzoną na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Wszyscy uczestnicy wizyt na składowisku uzyskali wiele informacji z zakresu gospodarki odpadami i zakresu działalności zakładu. Dowiedzieli się także jak dbać o to, żeby wytwarzać jak najmniej odpadów, a jeśli nie uda się zapobiec ich powstawaniu to jak należy z nimi postępować. Wielu uczestników zmieniło swoje wyobrażenie o wyglądzie składowiska i byli zaskoczeni, że składowisko to nie tylko „góra śmieci”. Miejmy nadzieję, że zdobytą na składowisku wiedzę, uczestnicy wycieczek, począwszy od tych najmłodszych, będą wdrażać w życie, z korzyścią dla środowiska przyrodniczego miasta Poznania i dla przyszłych pokoleń.
 
 


Wersja do druku