• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Nowy zespół prądotwórczy

W dniu 26 lutego 2007 roku na składowisku nastapił odbiór nowego zespołu prądotwórczego o mocy znamionowej elektrycznej 504 kW.
Obecnie na składowisku zainstalowana moc znamionowa elektryczna wynosi 1100 kW. Do prcująych trzech agregatów o mocy 200 kW dołączył czwarty.
W roku 2006 wyprodukowano 3.996.047,40 kWh energii elektrycznej, unieszkodliwiając 2.597.430 m3 biogazu, którego głównym składnikiem jest metan.
Metan jest gazem szkodliwym dla warstwy ozonowej, dlastego spalenie jego w agregetach prądotwórczych przynosi podwójny: efekt  dla gospodarki (prąd elektryczny) i dla środowiska (czystsze powietrze).
Wytworzona energia elektryczna jest zaliczana do energii zielonej produkowanej ze źródeł odnawialnych, do czego Polska została zobowiązana przepisami UE.
Odgazowanie składowiska jest wymogiem ekologicznym, polegającym na unieszkodliwianiu niebezpiecznego gazu składowiskowego(metanu), przynoszącym jednocześnie korzyści materialne. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, a nadwyżka jej sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu.

 W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje jednocześnie energia cieplna z elektrociepłowni biogazowej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego składowiska oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystanie 485 GJ energii cieplnej na składowisku pozwoliło na zwiększenie ilości energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektroenergetycznej.

 


Wersja do druku