• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Konferencja KIGO maj 2006

W dniu 15 maja 2006 roku na składowisku miejskim w Suchym Lesie odbyła się konferencja pt. "Regulacje prawne i praktyki technologiczne w eksploatacji składowisk odpadów".

            Konferencja została zorganizowana przez Wysypisko Odpadów Komunalnych m. Poznania, przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i zakładów z terenu Wielkopolski, a także z odległych obszarów kraju (Koszalin, Częstochowa, Olsztyn).

            Tematyka obejmowała m.in. kryteria i procedury dopuszczania odpadów do składowania, procedury uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarki odpadami, prezentację składowiska w Suchym Lesie z omówieniem technologii składowania odpadów, procesem odgazowania oraz przetwarzania biogazu na energię elektryczną i cieplną, nie zabrakło również problematyki związanej z redukcją odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

            Podczas konferencji wykłady zaprezentowały: p. Hanna Grunt – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz p. Daria Zielińska – Szymaniak – Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

            Urząd Miasta Poznania reprezentowany był przez p. Józefa Rapiora – Kierownika Oddziału Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 


Wersja do druku