• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Targi edukacyjne

W dniach 1-3 marca 2019 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Targi Edukacyjne wśród których uczestniczyły instytucje zajmujące się pozaszkolną edukacją ekologiczną oraz stoiska prezentujące oferty edukacyjne publicznych i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży. W trakcie Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawili przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Uczestnicy otrzymali kompleksową informację w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wśród gości Targów Edukacyjnych największą część stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja takiego wydarzenia daje szansę dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem wydarzenia jest propagowanie edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak również szacunek dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie oraz wsparcie młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Wśród wystawców nie zabrakło również przedstawicieli Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Na stoisku prowadzone były liczne konkursy, quizy, krzyżówki dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych. Stoisko cieszyło się dużą popularnością dzięki ciekawej kolorowej aranżacji kwiatowej oraz wystawki zabytkowego sprzętu. Na stoisku ZZO uczestnicy konkursu mieli do wyboru krzyżówki odpadowe, quizy i konkursy. Na każdego uczestnika czekały także informacyjno-edukacyjne gadżety (ekologiczne torby, długopisy, notesy, smycze i wiele innych cennych materiałów). Dla wszystkich osób odwiedzających wizyta na Targach Edukacyjnych była okazją do miłego spędzenia czasu podczas weekendu, ale i pogłębienia wiedzy przyrodniczej również z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami.


Wersja do druku