• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wizytacja Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy Suchy Las

Dnia 13 lutego 2019 r. z inicjatywy spółki ZZO na składowisku odpadów w Suchym Lesie odbyła się wizytacja członków Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Gminy Suchy Las.
Celem spotkania było przedstawienie aktualnej informacji na temat funkcjonowania Składowiska Odpadów w Suchym Lesie, w tym przede wszystkim:
• rekultywacji kwatery P-3
•  funkcjonowania Biokompostowni ZZO
• planów inwestycyjnych ZZO
• dialogu społecznego prowadzonego z mieszkańcami gminy Suchy Las.
Wizytację zorganizowano w celu zapoznanie radnych - członków Komisji z aktualnym etapem prac rekultywacyjnych oraz funkcjonowaniem Biokompostowni. W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację przygotowaną przez ZZO.
Po zakończonej prezentacji odbyła się dyskusja, w której członkowie Komisji zgłaszali pytania, uwagi i opinie, dotyczące realizowanych prac rekultywacyjnych, zbiórki
i przetwarzania odpadów BIO oraz funkcjonowania składowiska w Suchym Lesie. Wszystkie pytania i problemy zostały na bieżąco wyjaśnione przez przedstawicieli ZZO.
Na zakończenie odbyła się wizyta na kwaterze P-3 oraz w Biokompostowni celem zaprezentowania stanu zaawansowania prac rekultywacyjnych oraz funkcjonowania Instalacji. 
Spotkanie zapewniło radnym szybki dostęp do aktualnej informacji oraz pozwoliło na efektywną wymianę opinii i uwag, a także rozwianie wątpliwości na temat funkcjonowania Składowiska Odpadów w Suchym Lesie.


Wersja do druku