• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

XIX edycja Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu

Dnia 29 listopada 2018 r. podczas trwania Międzynarodowego Kongresu ENVICON Environment odbywającego się w Warszawie, rozstrzygnął się Finał XIX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez „Przegląd Komunalny” - ABRYS Sp. z o.o. Celem Konkursu było nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocja nowych rozwiązań
w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i przygotowania do recyklingu odpadów oraz ocena prowadzonej edukacji ekologicznej.
Laureaci odebrali nagrody nie tylko za kompleksowe działania dotyczące racjonalnego postępowania z odpadami, ale także za selektywną zbiórkę i zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów. W tegorocznej edycji Kapituła Konkursu doceniła zaangażowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. i przyznała nagrodę w postaci statuetki oraz dyplomu w kategorii „Zielony Kontakt”. Nagroda została przyznana za kompleksowe działania dotyczące zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Wersja do druku