• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Targi edukacyjne Eko Forum

W dniach 23-25 marca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon nr 15) odbyły się Targi Edukacyjne wśród których zlokalizowane były stoiska Eko Forum zrzeszające podmioty zajmujące się pozaszkolną edukacją ekologiczną w Wielkopolsce. Stoisko skupiało instytucje, których statutowymi zadaniami są: ochrona
i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza.
Celem Eko Forum jest edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak również szacunek dla wspólnych dóbr występujących w otaczającym nas świecie. Promowanie zachowań spójnych z ekonomią zrównoważonego rozwoju. Zamiarem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą oddziałującą na wszystkie zmysły człowieka.
Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Wśród gości Targów Edukacyjnych największą część stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
W tegorocznej edycji Eko Forum swój udział zadeklarowało 18 podmiotów:
1. Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
2. Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART,
3. Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
4. Fundacja Mundo Humano Ludzki Świat
5. Koło Leśników (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
6. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
7. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
9. Ogród Zoologiczny w Poznaniu,
10. Palmiarnia Poznańska,
11. Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
12. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
13. Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska",
14. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
15. Wielkopolski Park Narodowy,
16. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.,
17. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
18. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
W trakcie Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawili przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Uczestnicy otrzymali kompleksową informację w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych.
Wśród wystawców nie zabrakło również przedstawicieli Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Na stoisku prowadzone były liczne konkursy, quizy, krzyżówki dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów biodegradowalnych. Stoisko cieszyło się dużą popularnością dzięki ciekawej kolorowej aranżacji kwiatowej, możliwości skosztowania jabłek prosto z drzewa.
Wśród szerokiej tematyki każdy znalazł coś dla siebie. W trakcie przyrodniczych gier i zabaw można było zdobyć wiedzę na temat prawidłowej segregacji śmieci, poznać zwierzęta mieszkające w lesie, zapoznać się z zawartością gablot entomologicznych czy też obserwować owady pod mikroskopem. Ponadto odwiedzający stoisko Eko Forum mieli szansę zapoznać się z rodzimymi roślinami, z których przygotowuje się napary i dania dzikiej kuchni, a także egzotyczne zwierzęta i rośliny z najdalszych zakątków świata.
Jak co roku w czasie trwania targów edukacyjnych wszystkie podmioty tworzące stoisko Eko Forum zorganizowały wspólnie konkurs, podczas którego uczestnicy musieli zebrać pieczątki od wszystkich wystawców. Początkowo każdy uczestnik konkursu musiał rozwiązać zadanie konkursowe lub odpowiedzieć na pytanie. Na stoisku ZZO uczestnicy konkursu mieli do wyboru krzyżówki odpadowe, quizy i konkursy. Na każdego uczestnika oprócz pieczątki na karcie konkursowej czekały także informacyjno-edukacyjne gadżety (ekologiczne torby, długopisy, notesy, smycze i wiele innych cennych materiałów).
Dla wszystkich osób odwiedzających wizyta na Eko Forum była okazją do miłego spędzenia czasu podczas weekendu, ale i pogłębienia wiedzy przyrodniczej również z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wizytę na stoisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów!


Wersja do druku