• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

EKOkreatywni na start!

W II kwartale br. w kilku rejonach Poznania (Nowe Miasto, Stare Miasto i Wilda-Dębiec) rusza pilotażowa zbiórka odpadów biodegradowalnych. W ramach kampanii edukacyjnej, a także realizując naszą koncepcję kształcenia dzieci w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, chcemy je zaangażować do łączenia wiedzy o właściwym postępowaniu z odpadami z rozwijaniem uzdolnień plastycznych.

W powyższą ideę doskonale wpisuje się konkurs „EKOkreatywni” – na pracę plastyczną dotyczącą korzyści związanych z selektywnym zbieraniem bioodpadów. Jego celem jest motywowanie dzieci do działań proekologicznych, nakierowanych m.in. na prowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów.

Konkurs jest skierowany do przedszkoli – głównie z ww. rejonów! Przygotowane przez dzieci prace mają promować działania recyklingowe, a szczególnie potrzebę prowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów w naszych domach. Mamy nadzieję, że zaprezentowane dzieła będą się charakteryzowały zróżnicowaniem i niejednokrotnie zaskoczą nas pomysłowością. Zależy nam, by przygotowane przez uczestników prace pokazywały ujęcie omawianego zagadnienia z różnych perspektyw.

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody, a zwycięska grupa przedszkolna skorzysta z atrakcji Deli Parku.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie internetowej http://bioodpady.biokompostownia.pl/

 


Wersja do druku