• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny

Dnia 01.12.2016r. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka uhonorowała Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. tytułem Przedsiębiorcy Społecznie Odpowiedzialnego za wieloletnią współpracę oraz aktywne działanie na rzecz reintegracji zawodowej i włączenia społecznego Uczestników Centrum Integracji Społecznej. Współpraca Fundacji Barka z ZZO w Poznaniu sp. z o. o. zapewnia rozwój społeczny grup marginalizowanych, daje szansę odbudowy życia poprzez program pomocy wzajemnej oraz rozwój przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.
Certyfikaty zostały wręczone podczas konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Ekonomia Wzajemności” prezentującej potencjał Partnerstw Lokalnych i dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych w gminach subregionu poznańskiego.


Wersja do druku