• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Nasadzenia drzew na składowisku

W marcu, w dolnej połowie stoków zamkniętych kwater składowiska wysadzono 3 tysiące sadzonek dębu szypułkowego Quercus robur L. Wybór tych drzew uzasadnia prawidłowy rozwój  dębów wysadzonych w połowie lat 90. XX wieku, na zdjęciach 1 i 2. Gatunek ten cechuje mała wrażliwość na zasolenie, odznacza się także wytrzymałością na zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami. Ze względu na głębokie, palowe ukorzenienie i elastyczne drewno, dęby rzadko ulegają uszkodzeniom przez wiatry, stabilizując podstawę stoków. Tworzą one stabilną otulinę biologiczną, przeciwwietrzną oraz ocieniającą skarpy. Zgodnie z danymi z literatury, uwalniany do atmosfery CO2 będzie efektywnie wiązany przez dęby, adekwatnie do wzrostu jego stężenia w atmosferze. W konsekwencji, gdyby koncentracja CO2 w atmosferze miała się dwukrotnie zwiększyć w perspektywie do 2050 roku, to również przyrosty dębów mogłyby się podwoić. Uzasadnia to ich wysadzanie szczególnie w pobliżu elektrowni i zabudowań gospodarczych.
Widok prawidłowo rozwijających się dębów szypułkowych wysadzonych w dolnej części stoku o wystawie południowej. Zdjęcie wykonano w listopadzie 2007 roku. (Fot. Sz. Łukasiewicz)
 
Bujny rozwój grupy dębów ze zdjęcia nr 1. Stan latem 2014 roku. (Fot. Sz. Łukasiewicz)
 


Wersja do druku