• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Zajęcia edukacyjne

Wrzesień to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych, ale także wzmożony „ruch turystyczny” na terenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie, który trwa do listopada.
Dzieci, młodzież oraz dorośli licznie odwiedzający obiekt mają możliwość zapoznania się z jego funkcjonowaniem oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami działającego na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W czasie spaceru po ścieżce edukacyjnej uczestnicy wycieczek mają możliwość zobaczenia PSZOK-u (Gratowiska), oczyszczalni odcieków, elektrowni biogazowej oraz kompostowni pryzmowej. Dla najmłodszych przygotowana jest także atrakcja w postaci placu zabaw oraz Laboratorium Energii Odnawialnej.
W tym roku w okresie od września do listopada Składowisko odwiedziło 27 wycieczek, w których łącznie uczestniczyło ponad 1000 osób.
Serdecznie zapraszamy do wizyty na Składowisku!


Wersja do druku