• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Pierwsze Międzynarodowe Forum Ekologiczne

W Kołobrzegu w dniach 16-18 września 2014 r. miało miejsce pierwsze Międzynarodowe Forum Ekologiczne. Pojawiło się na nim ponad 500 osób z kraju i zagranicy. Forum miało na celu podsumowanie dokonań polskich samorządów związanych z realizacją działań i inwestycjami proekologicznymi. Na Międzynarodowym Forum Ekologicznym był obecny również Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Krzysztof Krauze. Mówił między innymi o tym, iż PSZOK-i w Polsce są nowinką, lecz w Poznaniu podobne punkty są już od blisko 10 lat pod nazwą „Gratowisko”. Dzisiaj w Poznaniu Funkcjonują 3 PSZOK-i. Prezes podzielił się również informacją o tym, że pomysł powstania „Gratowisk” narodził się podczas wizyt w miastach partnerskich tj. w Assen (Holandia) i Hanowerze (Niemcy). Na PSZOK-ach odpady przyjmowane są bezpłatnie  i systematycznie wzrasta ich ilość. W 2013 roku zebrano 4,3 tys. ton odpadów problemowych, jest to wzrost o 30% w stosunku do roku 2012. Codziennie Gratowiska odwiedza średnio 200 osób. Dzięki proekologicznej działalności ZZO w Poznaniu i akcjom edukacyjnym strumień odpadów problemowych trafiających na składowisko  co roku maleje.


Wersja do druku