• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Relacja z Konferencji

W dniach 14- 15 maja 2014r. już po raz kolejny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.  zorganizował konferencję. Tym razem odbyła się ona we współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Tematem tegorocznej konferencji  była „Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich”.
Konferencję swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości z Polski i zagranicy. Wśród prelegentów znaleźli się : 
Profesor Andrzej Mizgajski- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
p. Hanna Kończal -Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska- WIOŚ Poznań
p. Przemysław Gonera- Dyrektor Biura Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
p. Patrycja Kalewska -Kierownik Składowiska Odpadów w Suchym Lesie- ZZO Poznań
p. Marcin Kowallek -Wydział Gospodarki Komunalnej -Miasto Toruń
p. dr inż. Małgorzata Sypuła Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Administracji;  Związek Międzygminny  „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”- Piła
p. Agnieszka Kubacka- Wydział Gospodarki Komunalnej - Miasto Łódź
p. Paweł Adamczyk- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Miasto Szczecin
p. Przemysław Kędzierski – Członek Zarządu ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
p. Adam Musiała- Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi- Miasto Bydgoszcz
p. Rafał Jaworski- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
p. Aleksandra Bielska –PUHP „Lech” Sp. z o.o. Białystok
p. Adrianna Bandrowicz i Patrycja Grzesik  - Spółka Ekosystem Wrocław
p. Donata Giuliani- Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi- Miasto Płock
p. Eugeniusz Karpiński- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – Leszno
p. Sławomir Napierała- Burmistrz Miasta i Gminy Nakło n. Notecią
Jako, że tematem spotkania  była gospodarka odpadami  w miastach i gminach europejskich do zaprezentowania swoich doświadczeń w tym temacie  zostali zaproszeni także goście z zagranicy. Byli nimi  p. Owen O’Sullivan z Dublina (Irlandia) oraz  p. Kornelia Hülter - AHA- Hannover (Niemcy). Obecność  przedstawicielki miasta Hannover była tym bardziej zaszczytem dla Zakładu, że w tym roku obchodzona jest 35 rocznica współpracy pomiędzy Miastem Poznaniem a Miastem Hannover. Obecność Pani Hülter na konferencji doskonale wpisuje się także w podpisane 9 kwietnia 2014r. memorandum pomiędzy Poznaniem a Hannoverem, w którym to na pierwszym miejscy znalazła się wymiana doświadczeń  i wspieranie idei dotyczących kwestii lokalnych w oparciu o wymianę informacji między przedstawicielami samorządów i organizacji.
 Pierwszy dzień konferencji odbywał się na terenie Składowiska Odpadów w Suchym Lesie. Podczas paneli wykładowych przedstawiciele zagranicznych i polskich miast prezentowali zagadnienia związane z  systemem gospodarki odpadami jaki funkcjonuje na terenie reprezentowanych przez nich miast, gmin czy związków międzygminnych. Omawiano kwestie związane ze zbiórką odpadów zielonych i biodegradowalnych, wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prelegenci opowiadali także o zmianach jakie zaszły po 1 lipca 2013r. na reprezentowanych przez nich obszarach.  Podczas pierwszego dnia konferencji odbyło się także zwiedzanie Składowiska Odpadów i zaprezentowanie ścieżki edukacyjnej oraz Laboratorium Energii Odnawialnej zlokalizowanego na terenie jednej ze zrekultywowanych kwater.
Drugi dzień konferencji „Gospodarka odpadami w miastach i gminach europejskich” rozpoczął się od prelekcji na terenie poznańskiego Centrum Kultury Zamek, po którym uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z historią obiektu a następnie wszyscy udali się na Gratowiska przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 285 oraz ul. Wrzesińskiej 12. Na terenie poznańskich PSZOKów goście mogli zobaczyć jak w Poznaniu funkcjonują takie punkty oraz uzyskać wiele cennych informacji na temat gromadzonych tam odpadów oraz sposobów ich utylizacji. 
 Bardzo serdecznie dziękujemy Prelegentom oraz Uczestnikom Konferencji za przybycie i zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnych Konferencjach organizowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. !


Wersja do druku