• Wersja Polska
 • English Version
 • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Targi Edukacyjne

Zakład Zagospodarowania Opdadów w Poznaniu sp. z o.o. zaprasza na Targi Edukacyjne, odbywające się w terminie 28 lutego – 2 marca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 15 po raz piąty zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko będzie skupiało instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty z terenu Wielkopolski, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Taka formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty dydaktycznej. W zamierzeniu organizatorów Eko Forum ma być przedsięwzięciem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Tegoroczna, piąta edycja odbywa się pod hasłem „Rady na odpady”. Taki wybór zwraca uwagę na problematykę powstawania odpadów, ich właściwej segregacji, składowania i powtórnego wykorzystania. Do hasła przewodniego nawiązują również kolorowe wielokąty w logo Eko Forum nawiązujące do podstawowych typów pojemników do recyklingu.

Wśród gości Targów Edukacyjnych największą część stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą, która oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka. 

W tegorocznej edycji Eko Forum swój udział zadeklarowały 22 podmioty:

 1. Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
 2. Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
 3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
 4. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 5. Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 6. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
 7. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka,
 8. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 9. Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
 10. Primavera PR&Events,
 11. Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo",
 12. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
 13. Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników (Uniwersytet
  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 14. Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 15. Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
 16. Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło Dąb w Rogalinie,
 17. Wielkopolski Park Narodowy,
 18. Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu we współpracy z Gimnazjum Nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu,
 19. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.,
 20. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 21. ZielonaLekcja.pl Portal edukacji ekologicznej,
 22. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

W trakcie Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawią przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Będzie można otrzymać kompleksową informację w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Na stoisko zapraszać będą wesołe, ekologiczne maskotki: Zielniak, Komisarz Dymski, Felek Flaszka i Brat Pet. Ściany stoiska ozdobią infografiki przedstawiające w obrazowy sposób tematykę odpadów.

Eko Forum stanowić będzie miejsce niecodziennych pokazów i warsztatów. Na aktywnych czekają między innymi warsztaty wikliniarskie, eksperymenty z gliną, wodą i piaskiem, badanie parametrów chemicznych wody, malowanie figurek zwierząt i przyrodnicze puzzle. Zainteresowani mogą poznać zasady pierwszej pomocy i orientacji w terenie oraz tajniki Zielonej Kuchni. Wiele radości przyniesie z pewnością tworzenie Eko-biżuterii oraz zajęcia „Eko-instrumenty” i „Recyklingowe zoo”. Ekologiczne przesłanie towarzyszy również warsztatom „Druga strona medalu”, „Niepotrzebnego uroki” oraz „Prze-Tworzenie”. Odważni będą mogli stanąć „Oko w oko z drapieżcą” podczas pokazu żywych ptaków drapieżnych.

Stoisko Eko Forum obfitować będzie w gry i zmagania konkursowe. Wszystkich gości Targów Edukacyjnych szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami pt. „Rady na odpady”, zorganizowanym wspólnie przez wszystkich wystawców Eko Forum. Warto także sprawdzić swoją wiedzę o tym, ile trwa rozkład odpadów. Tradycyjnie nie zabraknie też Przyrodniczego Koła Fortuny.

Ważnym elementem programu Eko Forum jest konferencja pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju: tematy, cele, metody i miejsca”. W trakcie konferencji, która odbędzie się 28 lutego w godzinach 13:30-17:30, skierowanej do szerokiego grona osób zajmujących się formalną i nieformalną edukacją dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji naukowych oraz przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zaprezentowane zostaną liczne przykłady dobrych praktyk w dziedzinie „zielonej edukacji”.

Zapraszam serdecznie do odwiedzania Eko Forum (w dniach 28 lutego – 2 marca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 15, w godzinach 10:00-18:00, w niedzielę do 16:00) 


Wersja do druku