• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Targi Edukacyjne

W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, odbywających się w terminie 15-17 marca 2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7A po raz czwarty zorganizowano stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko skupiało instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty z terenu Wielkopolski, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Taka formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Tegoroczna, czwarta edycja Eko Forum odbyła się pod hasłem „Bioróżnorodność”. Celem przedsięwzięcia była prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty dydaktycznej. Eko Forum stanowiło przedsięwzięcie symbolicznie rozpoczynające kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Główną grupę odwiedzających Targi Edukacyjne stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą, która oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.

W tegorocznej edycji Eko Forum udział wzięło 21 podmiotów:
• 13. Szczep Harcerski „Poznańska Czarna Trzynastka” im. het. Jana Zamoyskiego,
• Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
• Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
• Fundacja Ludzki Świat – Mundo Humano,
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
• Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
• Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
• Primavera PR&Events,
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,
• Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
• Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
• Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
• Wielkopolski Park Narodowy,
• Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
• Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.,
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
• ZielonaLekcja.pl portal edukacji ekologicznej,
• Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
• Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na stoisku Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawili przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Zainteresowani goście stoiska otrzymywali kompleksową informację na temat uczestników w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Najmłodszym wiele radości sprawiła obecność wesołych, ekologicznych maskotek: Zielniaka, eRysia, Felka Flaszki i Brata Peta. Na ścianach stoiska zaprezentowano prace plastyczne zgłoszone do konkursu „Piórkiem i ołówkiem”. Niewątpliwą atrakcją była również wystawa „Amazońskie lasy deszczowe. Bioróżnorodność. Zagrożone i ginące gatunki Boliwii”.
Swoistym magnesem przyciągającym na stoisko Eko Forum była możliwość uczestnictwa w niecodziennych pokazach i warsztatach. Zainteresowani mogli poznać tajniki pszczelarstwa, prześledzić proces wyrabiania świec i obserwować tradycyjne ubijanie masła. Dzieci chętnie próbowały swoich sił w malowaniu figurek zwierząt. Miłośnicy nauk ścisłych zgłębiali tajemnice leśnych inżynierów – dzięciołów oraz prawdziwych architektów przyrody – bobrów. Wiele radości przyniosły też zajęcia „Mydełkowe zwierzątka”, „Glinomania” oraz tworzenie Ekoludków z warzyw i owoców. Ekologiczne przesłanie towarzyszyło również warsztatom „Bioróżnorodność”, „Rekarton” oraz „Ekologia w szkole”. Ogromną popularnością wśród dzieci i dorosłych cieszyły się warsztaty wikliniarskie.
Tegoroczne Targi Edukacyjne odwiedziło ponad 36 tysięcy osób. Wiele z nich odwiedziło stoisko Eko Forum, które przyciągało zróżnicowaną, interesującą ofertą. Atrakcyjność stoiska zwiększały liczne konkursy, zagadki i quizy (m.in. rozpoznawanie tropów zwierząt i konkurs „Co wiosną w lesie śpiewa”), z wykorzystaniem przyrodniczych Kół Fortuny na czele. Wspólną inicjatywą wszystkich wystawców Eko Forum był cieszący się dużą popularnością konkurs „Bioróżnorodność i my”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wytrwałością odwiedzając stoiska poszczególnych współwystawców stoiska
i rozwiązując zróżnicowane, ciekawe zadania. Pomyślne rozwiązanie było honorowane stosowną pieczęcią. Wszyscy, którzy zebrali komplet potwierdzeń na swych kartach konkursowych, uczestniczyli w losowaniu atrakcyjnych nagród. Ostatecznie w konkursie wzięło udział ponad 300 osób.
Kolejna, czwarta edycja Eko Forum stanowi dobry przykład współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i promocji zrównoważonego rozwoju. Poprzez przygotowanie i przedstawienie atrakcyjnej oferty dla niezwykle licznej grupy gości Targów Edukacyjnych w Poznaniu, Eko Forum stało się istotnym wydarzeniem kształtującym świadomość ekologiczną społeczeństwa.


Wersja do druku