• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Eko Forum 2013

Uprzejmie informuję, że w trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, odbywających się w terminie 15-17 marca 2013 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7A po raz czwarty zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko będzie skupiało instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty z terenu Wielkopolski, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Taka formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Tegoroczna, czwarta edycja Eko Forum odbywa się pod hasłem „Bioróżnorodność”. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty dydaktycznej. W zamierzeniu organizatorów Eko Forum ma być przedsięwzięciem symbolicznie rozpoczynającym kolejny rok w dziedzinie edukacji ekologicznej w Wielkopolsce. Główną grupę odwiedzających Targi Edukacyjne stanowi młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele, dlatego też organizacja Eko Forum daje szanse dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem grupy tworzącej Eko Forum jest realizacja zadań z dziedziny edukacji ekologicznej jak najlepszymi metodami poprzez przekazywanie wiedzy w atrakcyjny sposób, uwzględniając bliski kontakt z naturą, która oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka.
W tegorocznej edycji Eko Forum swój udział zadeklarowało 21 podmiotów:
• 13. Szczep Harcerski „Poznańska Czarna Trzynastka” im. het. Jana Zamoyskiego,
• Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
• Fundacja Biblioteka Ekologiczna – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu,
• Fundacja Ludzki Świat – Mundo Humano,
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy,
• Koło Naukowe Ochrony Środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
• Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu,
• Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków,
• Primavera PR&Events,
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,
• Sekcja Ekologii i Ochrony Przyrody Koła Naukowego Przyrodników (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
• Sekcja Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
• Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,
• Wielkopolski Park Narodowy,
• Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
• Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.,
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
• ZielonaLekcja.pl portal edukacji ekologicznej,
• Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
• Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Na stoisku Eko Forum poszczególni wystawcy przedstawią przykłady swojej działalności, w tym własną ofertę edukacyjną. Będzie można otrzymać kompleksową informację na temat uczestników w postaci konsultacji, publikacji popularnonaukowych oraz innych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Na Eko Forum zapraszać będą wesołe, ekologiczne maskotki: Zielniak, eRyś, Felek Flaszka i Brat Pet. Na ścianach stoiska zaprezentowane zostaną prace plastyczne zgłoszone do konkursu „Piórkiem i ołówkiem”. Niewątpliwą atrakcją będzie również wystawa „Amazońskie lasy deszczowe. Bioróżnorodność. Zagrożone i ginące gatunki Boliwii”.
Stoisko Eko Forum stanowić będzie miejsce niecodziennych pokazów i warsztatów. Zainteresowani mogą poznać tajniki pszczelarstwa, prześledzić proces wyrabiania świec i obserwować tradycyjne ubijanie masła. Na aktywnych czekają warsztaty wikliniarskie, malowanie gipsowych figurek zwierząt i przyrodnicze puzzle. Wiele radości przyniosą też z pewnością zajęcia „Mydełkowe zwierzątka”, „Glinomania” oraz tworzenie Ekoludków z warzyw i owoców. Ekologiczne przesłanie towarzyszy również warsztatom „Bioróżnorodność”, „Rekarton” oraz „Ekologia w szkole”. Miłośników nauk ścisłych zapraszamy do zgłębiania tajemnic leśnych inżynierów – dzięciołów oraz prawdziwych architektów przyrody – bobrów.
Stoisko Eko Forum obfitować będzie w gry i zmagania konkursowe. Wszystkich gości Targów Edukacyjnych szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami pt. „Bioróżnorodność i my”, zorganizowanym wspólnie przez wszystkich wystawców Eko Forum. Ponadto na odważnych czeka między innymi przyrodnicze Koło Fortuny, rozpoznawanie tropów zwierząt i konkurs „Co wiosną w lesie śpiewa”.
Zapraszam serdecznie na stoisko Eko Forum. Jestem przekonany, że wizyta na naszym stoisku dostarczy Państwu wiele radości i pozwoli wzbogacić swoją wiedzę na temat bogactwa i zróżnicowania form życia na Ziemi. 


Wersja do druku