• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

„Poznańskie choinki wracają do środowiska 2012”

Akcja „Poznańskie choinki wracają do środowiska”, organizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów to bezpłatną zbiórka świątecznych drzewek. Poznaniacy mają możliwość oddać choinkę do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP). GRATOWISKO zlokalizowane jest przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284,  ul. Wrzesińskiej 12 oraz na składowisku odpadów w Suchym Lesie, przy ul. Meteorytowej 1. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów znajdą Państwo na stronie www.odpady.poznan.pl. Drzewka będą odbierane bezpłatnie aż do końca lutego 2012 roku. Na każdego uczestnika akcji czeka miła niespodzianka.
 
W dniach 14 i 21 stycznia 2011 roku drzewka będzie można oddać w sezonowych punktach zbiórki na Placu Wielkopolskim w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz na Placu Bernardyńskim w godzinach od 12.00 do 14.30.
 
Akcja „Poznańskie choinki wracają do środowiska” ma upowszechnić zwyczaj poświątecznej zbiórki i zwrócić uwagę mieszkańców na recykling materiałowy odpadów bidegradowalnych. Celem akcji jest też zapobieganie wyrzucaniu choinek do śmietników. Prowadzone działania mają ograniczyć ilości odpadów biodegradowalnych w odpadach komunalnych deponowanych na składowisku, która wzrasta szczególnie w okresie poświątecznym. Akcja Choinka z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, w debiutanckim 2009 r. do końca lutego zebrano ponad nieco 1200 kg drzewek z gospodarstw domowych, w tych samych miesiącach w 2010 r. zebrano 8200 kg, natomiast 2011 r. aż 13 ton choinek.
 Zgodnie ze wymogami, które nakładają na Polskę dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami, Polska zobowiązana jest  do osiągnięcia do końca 2012 roku poziomu odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych w stosunku do wytwarzanych w 1997 roku tak, aby nie trafiły na składowiska. W 2013 roku powinniśmy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 50% tych odpadów. Oznacza to, że do końca 2012 roku musimy przekazać do kompostowni, zamiast na składowisko ponad 27 tys. ton, a w 2013 już blisko 50 tys. ton. Choć ilość choinek nie jest duża w odniesieniu do powyższych wartości, to spełnia ważną rolę edukacyjną. Dążąc do ww. celów Zakład Zagospodarowania Odpadów  uruchomił na terenie składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie tymczasową kompostownię pryzmową. Wszystkie zebrane choinki zostaną przeznaczone do produkcji nawozu organicznego Bio-Felek, który każdy mieszkaniec może kupić na Gratowisku w workach 3,7, lub 20 litrów.


Wersja do druku