Wizyta w Przedszkolu

Radosny Skowronek
15 listopada Felek Flaszka odwiedził Przedszkole „Radosny Skowronek” przy ul. Druskiennickiej  w Poznaniu. Podczas spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance na temat gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki oraz oglądnęły filmy edukacyjne z Felkiem Flaszką i Bratem Petem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków ekologicznych za udział w  lekcji.