Konkursu „Modernizacja Roku 2010”

dyplom za działania ZZO
            Zakład Zagospodarowania Odpadów Otrzymał Dyplom za udział w I Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2010” dla składowiska odpadów przy ul. Meteorytowej 1.
            Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2010 roku wyróżniającymi się szczególnymi walorami. Konkurs ma na celu m.in.  promocję modernizacji, przebudowy i  rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.
            ZZO zgłosił się w kategorii „obiekt ochrony środowiska”.  Zgłoszona została modernizacja składowiska odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w tym modernizacja zbiorników retencyjnych przy oczyszczalni odcieku, budowa obiektów do wykorzystania energii cieplnej i zakup zespołów prądotwórczych, rozbudowa zaplecza socjalnego-gospodarczego oraz modernizacja zespołu wag samochodowych.
            Patronatem honorowym  konkursu jest Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław  Komorowski. Patronatem merytorycznym konkurs objął m.in. Minister Infrastruktury, Generalny Konserwator Zabytków , Główny Inspektor Ochrony środowiska, Główny Inspektor  Nadzoru budowlanego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz NFOŚiGW.