Targi edukacyjne

4-6 marca 2011
W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – pawilon nr 3a, w terminie 4-6 marca
2011 roku po raz drugi zostanie zorganizowane stoisko pod nazwą Eko Forum. Stoisko będzie skupiało instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe, których statutowymi zadaniami są: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, promocja zrównoważonego rozwoju oraz aktywna  pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Podmioty te podejmują działania zmierzające do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkołach przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacji ekologicznej. Taka formuła edukacji nawiązuje do Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
            Koordynatorem organizacji przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – samorządowa jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna, druga edycja Eko Forum odbywa się pod hasłem „O wodzie w przyrodzie”. Organizatorzy pragną podkreślić kluczową rolę, jaką spełnia woda w środowisku przyrodniczym w i życiu człowieka.
Wśród wystawców  Eko Forum będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Na naszym stoisku goście Targów Edukacyjnych będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje gospodarka odpadami na terenie m. Poznania. Zaprezentujemy jak działa oczyszczalnia odcieku na składowisku w Suchym Lesie w związku z 15-leciem jej działania. Będą na Państwa czekały liczne zabawy i konkursy  z ekologicznymi nagrodami.Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie „Zostań przyjacielem wody”, zorganizowanym wspólnie przez wszystkich wystawców Eko Forum. Każdy, kto zmierzy się z konkursowymi zadaniami, nie tylko ma szansę zdobyć atrakcyjne nagrody, ale również stanie się prawdziwym ekspertem, zdobywając dużą wiedzę „o wodzie w przyrodzie”.
Wszystkich gości Targów Edukacyjnych serdecznie zapraszamy na stoisko w pawilonie 3a