„Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa”

liderzy działań na rzecz ochrony środowiska
Zakład Zagospodarowania Odpadów podobnie jak w zeszłym roku zamierza uczestniczyć w kampanii „Od Eko-Samorządu do Eko-Społeczeństwa” organizowanej od 2009 roku, skierowanej do szerokiego grona samorządów, podmiotów gospodarczych, ośrodków edukacyjnych i naukowych. Ogólnopolska kampania zainicjowana została przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych stowarzyszenie Europa Nasz Dom Ocena.
 Podstawowym celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną. Jednym z działań związanych z kampanią są organizowane konkursy dla samorządów i firm. Konkurs ma na celu promocje podmiotów, które poprzez liczne inwestycje stają się liderami działań na rzecz ochrony środowiska, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów w 2010 roku został laureatem I edycji konkursu Eko-Firma. Uroczysta gala wręczania nagród odbyła się 29 kwietnia 2010 w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, podczas której ZZO otrzymał statuetkę i dyplom za projekt „Promocja odnawialnych źródeł energii w aglomeracji poznańskiej”.
Szczegóły kampanii można znaleźć na stronie www.eko-samorzadowiec.pl