Delgacja regionu Hanower i Powiatu Poznańskiego na składowisku

10 lecie współpracy z regionem Hanower
Powiat Poznański od 10 lat współpracuje z regionem Hanower. Partnerstwo zaowocowało wieloma zrealizowanymi przedsięwzięciami z różnych dziedzin w tym także z ochrony środowiska. Z tego właśnie względu Powiat Poznański odwiedziła delegacja z Regionu  Hanower, której przewodniczył zastępca prezydenta prof. dr Axel Priebs. On też wraz  z towarzyszącymi osobami zwiedzili składowisko odpadów w Suchym Lesie gdzie znajduje się także Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych- wzorowany na tym, który działa przy składowisku w Hanowerze. Goście z zainteresowaniem zapoznali się z praktycznymi efektami współpracy samorządowców z obydwu państw. Podczas wizyty goście przeszli ścieżką  edukacyjną, która edukuje mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.