Podsumowanie happeningu

relacja z happeningu

22 czerwca w ramach konferencji „Systemy zbiórki odpadów problemowych w polskich miastach i gminach” organizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów odbył się happening w Centrum Poznania na Placu Wolności. Dzieci i młodzież świętowali wraz z ZZO piąte urodziny Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. Gratowozu. W trakcie happeningu odbyły się zabawy, przedstawienia, występy taneczne oraz pokaz mody ekologicznej. Rozdane zostały również nagrody dla dzieci i młodzieży, przyznane zwycięzcą konkursu „O tym mówi cały Świat, że Gratowóz ma 5 lat”, których prace były wystawione na Placu Wolności. Nagrodą główną w konkursie były torby wielokrotnego użytku z nadrukowaną zwycięską pracą.

             W trakcie imprezy towarzyszyli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu, którzy swoimi występami i zaangażowaniem przyczynili się do zwiększenia zainteresowania naszym happeningiem przechodzącym przez Plac  Poznaniaków.

             Rozdaliśmy Mieszkańcom kilkaset ulotek, informatorów i gadżetów związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz informowaliśmy o sposobach pozbycia się niepotrzebnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, mebli i innych odpadów problemowych poprzez przyniesienie ich do naszych Gratowisk oraz do Gratowozu w trakcie jego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

            Partnerami Zakładu Zagospodarowania Odpadów były ElektroEko , Rekopol i Reba, które wraz z nami chcą pokazać, jak łatwo można zadbać o nasze środowisko.

            Dziękujemy wszystkim za udział w happeningu promującym systemy zbiórki odpadów problemowych!