Akcja Wiosenne Porządki

Dbaj o czystość i wizerunek Miasta
Zakład Zagospodarowania Odpadów we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miasta Poznania zorganizował „WIOSENNE PORZĄDKI – POZNAŃ 2010”.
Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Dbaj o czystość i wizerunek Miasta”, a dodatkowo promowała również hasło „POZNAŃ ODZYSKUJE ENERGIĘ” podobnie jak w zeszłym roku.
 Ustalono tereny zaśmiecone, które w wyznaczonych dniach zostały objęte sprzątaniem z udziałem młodzieży szkolnej, firm wywozowych i pozostałych uczestników akcji (m.in. pracowników Hotelu IBIS). Wyznaczono około 350 terenów, a przybliżona powierzchnia tych terenów wynosiła około 550 ha.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów zakupił worki foliowe i rękawice ochronne dla uczestników porządkowania. W siedzibie Zakładu odbywał się odbiór worków, rękawic oraz broszur informacyjnych i scenariuszy akcji. Zakład zobowiązał się także do nieodpłatnego przyjęcia na składowisko w Suchym Lesie odpadów pochodzących z akcji. W trakcie trwania „WIOSENNYCH PORZĄDKÓW 2010” Wydano 8550 szt. worków foliowych oraz 22 000 szt. ochronnych rękawic.