XXV Jubileuszowy Etap Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego
17 kwietnia 2010 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 54/58 przeprowadzony został XXV Jubileuszowy Etap Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która w województwie wielkopolskim odbywała się pod patronatem Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest najpopularniejszą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Konkurs obejmuje trzy etapy – podstawowy, wojewódzki i centralny, a jego finaliści i laureaci na szczeblu krajowym mogą bez egzaminów wstępnych podjąć studia wyższe na ponad 50 uczelniach w kraju. Głównym zadaniem olimpiady jest popularyzowanie treści ekologicznych oraz zachęcanie młodych ludzi do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rokrocznie w OWE bierze udział ok. 60 tys. uczniów.
Do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowało się 144 uczniów z 62 wielkopolskich szkół. Komitetem dla Wielkopolski XXV Etapu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej był Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu został między innymi Zakład Zagospodarowania Odpadów, który sfinansował nagrody dla finalistów i laureatów. Przedstawiciele Zakładu mieli również zaszczyt wręczać nagrody zwycięzcom.