Wyróżnienie w VIII edycji Konkursu o „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2009”

Konkurs Ekolaury promuje najefektowniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony ¶rodowiska
 Konkurs o „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2009” ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu ¶rodowiska naturalnego. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Minister ¦rodowiska prof. Maciej Nowicki.
 Zakład Zagospodarowania Odpadów rywalizował z innymi jednostkami w kategorii: Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych, i zdobył wyróżnienie za przedsięwzięcie zatytułowane: „Zintegrowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych na terenie miasta Poznania”. Uroczysty finał konkursu odbył się w Teatrze ¦l±skim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w dniu 23 czerwca 2009 roku.