Zakład Zagospodarowania Odpadów współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Biogazownia – źródło energii odnawialnej dla gminy”


W dniach 28-29 maj 2009 r. firma Abrys wspólnie z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Miasta Poznania, zorganizowała ogólnopolską konferencję, dotyczącą instalacji biogazowych. Uczestnicy konferencji, pod patronatem rady programowej w składzie: dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dr inż. Ryszard Szpadt – Politechnika Wrocławska oraz Krzysztof Krauze z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, zapoznali się z możliwościami rozwoju w Polsce tego rodzaju instalacji energetycznych. Wśród wykładowców znajdowali się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Paliw i Energetyki Odnawialnej z Warszawy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina, Polskiego Towarzystwa POLIBIOM z Warszawy, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Polish Green Ecological Energy z Katowic, Związku Powiatów Polskich z Warszawy, Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Dalkii Poznań, Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Eko Doliny Sp. z o.o., Łężyce, a także Horus – Energia Sp. z o.o. Sulejówek. W trakcie spotkania zaprezentowano również m.in. kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz doświadczenia eksploatacyjne przedstawicieli biogazowni z krajów UE. Poruszono temat uzyskania dofinansowania na budowę instalacji tego typu.
Omówiono również przykłady zakładów zagospodarowania odpadów, które czerpią korzyści finansowe z pozyskania biogazu z biomasy są nimi m.in. Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania. Ich doświadczenia omówione zostały podczas IV sesji poświęconej ekonomicznym aspektom wytwarzania energii z biogazu na składowiskach odpadów.
W drugim dniu konferencji zorganizowano wyjazd techniczny na składowisko odpadów komunalnych miasta Poznania w Suchym Lesie, podczas którego zaprezentowano instalację pozyskiwania biogazu i wytwarzanie z niego energii. W programie konferencji znalazło się także zwiedzanie Rezerwatu Przyrody „Meteoryt Morasko”.