Dzień Ziemi na składowisku odpadów miasta Poznania

wycieczka na składowisko w Suchym Lesie
22 kwietnia 2009 w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi, składowisko odpadów w Suchym Lesie odwiedzili uczniowie SP nr 21 w Poznaniu. Docenając duże osiągnięcia szkoły w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska poprzez aktywne promowanie postawy proekologiczne Zakład Zagospodarowania Odpadów sfinansował dojazd grupy dzieci na składowisko.
Wizyta na składowisku rozpoczęła się oprowadzeniem gości ścieżką edukacyjną. Przedstawiony został system segregacji odpadów, przybliżono dzieciom zasady funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych oraz zapoznano z działaniami na rzecz ochrony środowiska podejmowanymi przez Zakład Zagospodarowania Odpadów na terenie miasta Poznania