10 000 kg przeterminowanych leków w 2008 roku

Zakład Zagospodarowania Odpadów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Poznania, realizuje
Zakład Zagospodarowania Odpadów wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Poznania, realizuje przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów, mające ułatwić właściwe postępowanie z odpadami z gospodarstw domowych. Pod koniec maja 2005 roku zakład wdrożył w poznańskich aptekach, w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską, program zbiórki przeterminowanych leków dla mieszkańców. W tym celu zaopatrzono poznańskie apteki w specjalne pojemniki, dzięki czemu każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać swoje przeterminowane leki, zalegające w domu. W roku 2008 ZZO może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem, Poznaniacy przynieśli do aptek 10 000 kg leków, które zamiast trafić na składowisko odpadów czy do środowiska naturalnego, zostały we właściwy sposób unieszkodliwione. Wyraźnie widać, że rośnie zainteresowanie zbiórką przeterminowanych leków wśród mieszkańców, czego dowodem może być ilość zebranych odpadów tego typu od 2005 roku.
Zakład Zagospodarowania Odpadów bezpłatnie odbiera i przekazuje do unieszkodliwienia te niebezpieczne odpady, w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. Przeterminowane leki trafiają do spalarni odpadów w Koninie. W celu zachęcenia mieszkańców Poznania do właściwego postępowania z odpadami z gospodarstw domowych, ZZO prowadzi stronę internetową www.odpady.poznan.pl. Na stronie można znaleźć przydatne informacje dotyczące gospodarki odpadami w mieście m.in. mapę przedstawiającą lokalizację pojemników do segregacji surowców wtórnych, mapę punktów zbiórki przeterminowanych leków, mapę punktów zbiórki zużytych baterii oraz miejsc postoju Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. GRATOWOZU. Pod tym samym adresem znajduje się również serwis animowany dla najmłodszych z „Felkiem Flaszką”, dotyczący postępowania z odpadami, który jest jego przewodnikiem.
 
W 2004 roku na potrzeby działań edukacyjnych przeprowadzanych przez ZZO, zlecono stworzenie animowanych postaci „Felka Flaszki” i jego „Brata PETa”. Od tego czasu powstały dwa edukacyjne filmy: „Felka rady jak segregować odpady” oraz „PETa patenty na zużyte sprzęty”. W obydwu animacjach postaci zmagają się z tematyką segregacji odpadów. Filmy są rozsyłane do urzędów gmin i powiatów, a następnie trafiają do szkół i służą jako wspaniała pomoc dydaktyczna. W listopadzie 2008 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów wydał kolejną - III część filmu edukacyjnego pt. „Zbędne, zużyte, zepsute? wszystko na GRATOWISKO”. Film mówi m.in. o właściwym postępowaniu z przeterminowanymi lekami. Ponadto ZZO prowadzi rozmaite akcje związane z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców miasta Poznania, które mają na celu kształtowanie ich postaw proekologicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców od 1 października Poznaniacy, którzy nie wiedzą gdzie przekazać odpady problemowe, mogą korzystać z internetowego Słownika Odpadowego dostępnego na stronie zakładu. We współpracy z Urzędem Miasta Poznania, na stronie Miejskiego Informatora Multimedialnego www.poznan.pl, w zakładce Środowisko, w podkategorii Odpady komunalne, ZZO umożliwia sprawdzenie jak i gdzie pozbyć się odpadów we właściwy sposób. Znajdują się tam m.in. szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przeterminowanymi lekami.
Każdego roku wzrasta liczba osób, które chcą właściwie postępować z odpadami z gospodarstw domowych, mogą one oddać odpady problemowe do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. GRATOWOZU i GRATOWISKA. Aby poinformować o wszystkich możliwościach, Zakład Zagospodarowania Odpadów rozpowszechnia liczne materiały edukacyjno - informacyjne w postaci ulotek zatytułowanych „Mamy rady na odpady” czy też ulotek dotyczących harmonogramu postojów GRATOWOZU, które są wydawane każdego roku i dostarczane do mieszkańców Poznania jako „insert” w lokalnej prasie. Wszystkie te działania pomagają w poprawie środowiska naturalnego miasta i przez to warunków życia mieszkańców Poznania.