Otawarcie Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych

Już 21.02.2008r. rusza w Poznaniu pierwszy miejski Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych
Już 21.02.2008r. rusza w Poznaniu przy ul 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha) pierwszy miejski Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych. Teraz każdy mieszkaniec w dogodny dla siebie dzień, będzie mógł oddać zalegający w domu sprzęt: 
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • termometry rtęciowe
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • zużyty olej silnikowy
 • filtry olejowe
 • stare farby i rozpuszczalniki
 • baterie i akumulatory
 • róznego typu środki i odczynniki chemiczne
 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble)
 • odpady zielone (skoszona trawa. liście)
 • gruz z drobnych remontów

  W trosce o dobro środowiska naturalnego ZZO już rozpoczął akcję promującą otwarcie Punktu. Wyprodukowano ulotki informacyjne, które trafiły do mieszkańców oraz rad osiedli. Ulicami Poznania mknie reklama informaująca mieszkańców o Gratowisku. Otwarcie Gratowiska jest kontunuacja znanego już wszystkim mieszkańcom Gratowozu