Poznańskie Dni Recyklingu 2018


Dnia 23 września 2018 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. wziął udział w Festynie Recyklingowym zorganizowanym przez Agencję Informacji i Ochrony Środowiska w ramach XI edycji Poznańskich Dni Recyklingu. Festyn odbywał się na płycie dziedzińca Placu Kolegiackiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Wydarzenie miało wymiar przede wszystkich edukacyjny i miało za zadanie dotrzeć z informacją i kształtowaniem zasad prawidłowej segregacji odpadów do jak największej grupy Poznaniaków.
Na uczestników Festynu czekało wiele ciekawych atrakcji m.in. zawody zręcznościowe z wykorzystaniem materiałów odpadowych, budowanie instrumentów z materiałów zdatnych do recyklingu, konkurencja „chwytaki-śmieciaki” czyli bieg na puszce, kręgle recyklingowe i sortowanie na czas.
Stoisko ZZO Poznań oferowało uczestnikom liczne niespodzianki m.in. rozwiązywanie krzyżówek, kolorowanek, rebusów, quizów związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami, za których rozwiązanie można było otrzymać informacyjno-edukacyjne gadżety.
Festyn był doskonałą okazją do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła muzyka recyklingowych bębniarzy „Reggaecykling Weterans”.