ODPADY WIELKOGABARYTOWE


Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. prowadzi demontaż oddanych przez mieszkańców mebli na Składowisku w Suchym Lesie. Demontaż pozwala na zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.
Odpady Wielkogabarytowe są przyjmowane na Gratowiskach przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284, przy ul. Wrzesińskiej 12 oraz na składowisku w Suchym Lesie. Odpady te przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem dostępnym na stronie:

http://odpady.poznan.pl/index.php?rsl=1&&pid=11111244